Leadership Skill and Adventure Camps

Avontuur Kampe

Ervaar die Natuur hier op sy aller beste en pragtigste op Eagle Falls.

Eagle Falls gerbuik net goed gekwalifiseerde en ervare leiers! Ook opgelei in Noodhulp!

Ons skep hier op Eagle Falls, unieke en gepaste aktiwiteite om by die leerder se ouderdom in te skakel. Groot klem word geplaas om lewensvaardighede, 'n sterk karakter te ontwikkel, ook om vriendskapsbande te smee wat 'n leeftyd sal hou.

Avontuur kampe op Eagle Falls help die betrokke leerder om die regte keuse te maak, hierdie vaardigheid kan hy dan in skoolloopbaan en volwasse lewe toepas. Leerders kry die geleentheid om met hulle portuur buite skoolverband in kontak te kom en hulle teen hul standaarde te oordeel. Ons skep 'n omgewing waarin daar ruimte vir alle leerders is, waarin leerders optimaal kan presteer en karakterontwikkeling optimaal kan plaasvind.

Leerders word vir hul aanleg en belangstellings asook hul leemtes gevalueer. Vir baie leerders is so avontuurkamp die eerste keer weg, van die huis af! Leerders sal hul in mededingende aktiwiteite die geleentheid gebied word om in spanverband te kompiteer, alle aktiwiteite in 'n veilige en beskermende omgewing.

Leadership Skills for Learners

LEADERS ARE MADE AT EAGLE FALLS! Who is a born leader? Any learner can be leader. All learners have the right to be exposed to a leadership camp, especially here at Eagle Falls. Qualified and experienced adults will give/allow learners the opportunity to experience such a camp.

A born leader is one who has all the desired leadership qualities inculcated in him naturally. Each child has the potential to handle and convince people his way and thus can always lead the way.

Leadership skills for learners are meant to mold them into ideal leaders. For them to be leaders who guide, inspire and help others grow, teach them these values...

A leadership skill in children is the quality where a child has the knack or potential to get his fellow mates to follow him and help him achieve the set goals in life. Such children with leadership qualities are always sure about what they want and what they wish to achieve along with how they would do so. A born leader is one who has all the desired leadership qualities inculcated in him naturally. Such child has the potential to handle and convince people his way and thus can always lead the way.

Here at Eagle Falls the following leadership qualities will be developed:

 • Respect
 • Integrity
 • Vision/strategy
 • Communication
 • Relationships
 • Persuasion
 • Adaptability
 • Magnanimity
 • Motivation
 • Teamwork
 • Sense of humour
 • Coaching and development
 • Decision-making
 • Creativity
 • Planning
 • Empathy
 • Dedication
 • Values
 • Goodwill
 • Humility
 • Character and Integrity
 • To continue to develop your abilities and skills
 • To encourage others
 • To maintain a healthy balance
 • To "chase" wisdom